V prvej časti tohto článku som sa snažila ozrejmiť dôležitosť dýchania v súvislosti s držaním tela a funkciou bránice. V tejto časti vám skúsim priblížiť ako na to.

Pri nádychu nasávame vzduch takže objem nášho hrudníka a brucha sa zväčšuje. Hrudník sa rozširuje do strán, vpred a vzad. Podobný pohyb by mal byť prítomný a viditeľný v oblasti brucha a trupu. Ramená zostávajú v nezmenenej polohe.

Možno ste sa už niekedy stretli s pojmami ako „bráničné dýchanie“ alebo „hrudné dýchanie“. Priznám sa, že mne samej dlho nebolo jasné, ako by som mala dýchať a čo tieto pojmy znamenajú na teoretickej a praktickej rovine. Zhrnula by som to nasledovne. Aktivita bránice je spojená s každým správnym nádychom a výdychom. Bráničným alebo brušným dýchaním by som nazvala dýchanie viac zacielené do oblasti brucha a hrudným dýchaním zasa dýchanie s cieľom čo najviac rozšíriť hrudník. Oba tieto typy dýchania by z môjho pohľadu mali byť súčasťou tréningu dychu a cielenej rehabilitácie. Počas bežného fungovania by však dych mal byť čo najprirodzenejší a nesilený, rovnomerne rozložený medzi oblasť hrudníka a brucha resp. trupu. Tréning lokalizovaného dýchania (do brucha, do hrudníka) zohráva dôležitú úlohu napríklad pri liečbe skoliózy či v terapii pooperačných stavov. Pre zdravého človeka môže slúžiť na zlepšenie kontroly a vnímania vlastného tela, čo je dôležitým predpokladom včasného zachytenia zdravotného problému a úspešnej rehabilitácie.

„Navnímaním“ vlastného dychového stereotypu si otvárame dvere k jeho pozitívnej zmene. Považujem za dôležité zmieniť, že zmeniť stereotyp dýchania je beh na dlhé trate. Zvyk je železná košeľa. Tento zvyk sme si budovali roky, možno desiatky rokov. Nehovorím to preto, aby som vás odradila, ale preto, aby ste po týždni práce a snaženia nehodili flintu do žita. Futbalisti hodiny a hodiny trénujú nahrávky a strely na bránu, aby sa technika zautomatizovala a aby v zápase mohli mentálnu kapacitu sústrediť na tvorbu hry. Rovnako je to s dýchaním. Trénujeme ho preto, aby sa vo vylepšenej verzii stal bežnou súčasťou nášho života.

Praktickú ukážku nájdete v krátkom videu

Karolína Predáčová

(předchozí část)                                   (následující část)