Nedávno som jednu múdru ženu, ktorú si veľmi vážim, počula povedať: “Často sa vyjadrujeme o manželskej povinnosti a myslíme pri tom na sex. Ale plniť si manželskú povinnosť znamená plniť manželský sľub. A teda milovať a ctiť svojho manželského partnera.”

V tomto príspevku by som chcela vyjadriť poďakovanie a obdiv všetkým vám, mužom, v prvom rade tomu môjmu milovanému – za to, že ste sa rozhodli svoj manželský sľub plniť.

Pristihla som sa pri tom, že často Ťa, môj milý, beriem ako samozrejmosť. Že náš život s PPR beriem ako samozrejmosť. No zďaleka to samozrejmosťou nie je… Z Božej milosti som dostala ten nezaslúžený dar žiť v manželstve, kde nám obom na manželskej čistote záleží. Z vďaky za tento dar sa aj snažíme v tejto oblasti slúžiť a prinášať ovocie, aby aj iní mali možnosť spoznať, že tá námaha naozaj stojí za to.

A tak Ti ďakujem za každé Tvoje sebazapretie v období tehotenstva, keď som prvé aj posledné týždne mala čo robiť sama so sebou a na milovanie som nevládala ani pomyslieť. Za všetku Tvoju snahu porozumieť môjmu cyklu, náladám, za to, že som od Teba ani raz necítila nátlak, výčitku, že by sme spolu predsa len mohli byť aj častejšie.

Ďakujem Ti, že od Teba naozaj cítim ako lásku, tak aj úctu a že sa zo všetkých síl snažíš, aby mne, ani našim deťom nič nechýbalo. Ďakujem vám, muži, že vám na manželskej čistote záleží a že viete, že aj pre svoje deti urobíte najviac vtedy, keď im umožníte vyrastať v bezpečnom prostredí rodiny a budete milovať a ctiť si ich maminku 😊.

Viera Dobrotková