Před pětadvaceti lety, 25. března 1995, vydal papež Jan Pavel II. encykliku Evangelium vitae, encykliku o životě, který je nedotknutelné dobro. Dokument vychází proto, „aby byla opět jasně a jednoznačně potvrzena hodnota lidského života a jeho nedotknutelnost a zároveň aby byla všem lidem i každému jednotlivci ve jménu samotného Boha adresována tato důrazná výzva: chraň a opatruj, miluj a zachovávej život, život každého člověka! Pouze na této cestě nalezneš spravedlnost a pokrok, pravou svobodu, pokoj a štěstí!”    (EV 5)

Tato výzva přichází v době, kdy většina států akceptuje potraty, antikoncepční metody, z nichž mnohé vedou ke zničení již počatého života, různé formy asistované reprodukce, výzkumy na embryích a v západním „vyspělém“ světě se stále častěji diskutuje o legalizaci eutanázie. „Jsou to činy, které pozvolna ve vědomí společnosti ztrácejí charakter ‚provinění‘ a náhle dostávají povahu ‚práva‘, takže je dokonce požadováno, aby byly uznány veřejným zákonem a provozovány v rámci bezplatné zdravotní péče. Tyto násilné skutky zasahují život právě v těch situacích, kdy je nejkřehčí a nemá žádnou možnost se bránit. A ještě mnohem horší je, že tato bezpráví proti životu se dějí právě v rodině, která je svou podstatou určena k tomu, aby byla ‚svatyní života‘.” (EV 11)

Dnes, čtvrt století od svého vydání, je encyklika možná ještě aktuálnější. Potvrdilo se varování, že stojíme na kluzkém svahu, společenská situace je často stále více nepřátelská k životu. Zároveň ale přibývá těch, kdo nezištně nabízejí pomoc, přijímají a chrání lidský život, zvlášť ten, který je slabý a zranitelný.

Jan Pavel II. říká: „Všichni stojíme před krutým a rozhodujícím zápasem mezi dobrem a zlem, životem a smrtí, ‚kulturou smrti‘ a ‚kulturou života‘. Nestojíme ‚před‘ tímto zápasem, ale ve skutečnosti jsme ‚uvnitř‘: všichni jsme jím ovlivněni a nemůžeme uniknout té základní povinnosti, být bezpodmínečně vždy na straně života.” (EV 28)

Na Velký pátek se Ježíšovým učedníkům mohlo zdát všechno ztracené. Třetího dne ale Ježíš vstává z mrtvých… Ti, kdo stojí na straně života, stojí na straně Vítěze, na straně Toho, kdo smrt jednou provždy přemohl.

Jitka Nováková

celý text encykliky Evangelium vitae