Jako již tradičně se velká rodina české Ligy pár páru sešla 14.-16.6. na Diecézním centru života mládeže Vesmír nedaleko obce Deštné v Orlických horách. Účastníci měli možnost diskutovat o prioritách a cílech Ligy, o aktivitách učitelských párů nebo o různých možnostech zlepšení činnost např. v oblasti propagace.

Velkým povzbuzením pro nás bylo také setkání s kandidátskými páry či s mladými manželi a snoubenci, kteří se sami nazvali „dětmi Ligy“. Ze Slovenska nás pak přijeli podpořit a povykládat o svých zkušenostech manželé Predáčovi a Schindlerovi.

Konference začala v pátek večer mší sv., po níž následovalo shrnutí uplynulého roku. Do sobotního dne nás uvedla slova liturgického čtení: „Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2 Kor 5, 17), v jejichž duchu se nesla náplň nejen tohoto dne, ale i celé konference; zaznělo zde totiž mnoho nových myšlenek, připomínek a plánů, a věřím, že se to odrazí jak v činnosti jednotlivých členů, tak v činnosti celé Ligy. Diskuze nad otázkami typu: „Co osobně považujete za nejdůležitější v práci LPP?“, „Co vidíte jako důležité v práci LPP zlepšit?“, „Jak hodnotíte svoje zapojení v LPP?“, „Co Vám chybí?“ přinesla konkrétní svědectví, tipy i nabídky. Shodli jsme se, že práce v Lize není jen o předávání pravidel STM PPR, ale o konkrétním svědectví manželského života, o radosti a vzájemné otevřenosti. Že se jedná o způsob evangelizace, kterým právě jako manželé můžeme šířit učení církve i morální postoje, a to zdaleka nejen mezi věřícími páry. Mnohokrát zde také zaznělo, že přítomnost v Lize a na jednotlivých konferencích je velkým darem pro samotné učitelské či kandidátské páry, pro jejich rodiny i pro celé společenství. Neboť právě společenství ve víře, vědomí, že na to nejsme sami, setkávání se s lidmi, kteří mají na problematiku zodpovědného rodičovství stejný pohled, je velmi povzbuzující. Také spolupráce s ostatními organizacemi věnujícími se těmto tématům byla vyzdvihnuta jako součást charismatu Ligy pár páru.

Po obědě se sešly pracovní skupiny. Chybět nesměl ani oblíbený fotbalový zápas ženatých proti svobodným s prozpěvující diváckou základnou. Navečer se slova ujali manželé Predáčovi, aby nás senámili s některými novými odbornými informacemi a se zkušenosmti s víkendovým kurzem STM v Rodinkově. Večerní program završil film „Sexualna revolucia a 50 rokov po Humanae vitae“.

Neděle, slavnost Nejsvětější Trojice, započala společným slavením mše sv. ve farním kostele v Deštném. Poté zasedala Rada LPP ČR, která mimo jiné volila nové předsednictvo. Následovalo vyhodnocení průběžného vzdělávání lektorů, které vždy tvoří komplikovanější STM záznam a etická otázka. Dostali jsme doporučení, jak v takových případech odpovídat a na co se zaměřit, respektive čemu se vyhnout. Věřím, že každá takováto zkušenost nás může posunout a pomoci při řešení reálných situací. Po slavnostním nedělním obědě a společném úklidu jsme se rozloučili s celým Vesmírem i jeho týmem a vyrazili jsme k našim domovům plni nových zážitků, osobních setkání, mnozí z nás s konkrétním úkolem, ale věřím, že všichni s nadějí a chutí do další práce.

Ondřej a Eliška Žákovi

Pozn.: konference LPP jsou otevřeny všem, kdo vážně uvažují o tom, že by nás rádi blíže poznali a zapojili se do naší práce.