Zaujímavým je aj zistenie, že dlhší výskyt zvýšenej hladiny LH štatisticky významne súvisel s dlhšími cyklami. Relatívne vysoká variabilita bola nameraná aj v rámci hodnotenia miery nárastu LH pred ovuláciou v porovnaní s bazálnou hladinou vyskytujúcou sa v priebehu cyklu mimo ovulačné obdobie. Hladina LH totiž u jednotlivých žien stúpla v rozmedzí 2,5-14,8-násobne (5).

Okrem rozdielov v náraste LH medzi jednotlivými ženami však tieto štúdie zistili aj zaujímavú skutočnosť, že vyššie spomenuté parametre krivky nárastu LH sa medzi menštruačnými cyklami každej ženy výrazne nemenili, čo naznačuje, že pre každú ženu je typický určitý obraz nárastu LH a v priebehu času sa za normálnych okolností nemení (6).

4 ) Vzostup LH a ovulácia

Väčšinu manželských párov, ktoré praktizujú niektorú z metód prirodzeného plánovania rodičovstva viac ako dielčie odborné zistenia zaujíma odpoveď na otázku, ako je prepojený vzostup LH s reálnou ovuláciou. Všeobecne sa udáva, že po pozitívnom ovulačnom teste dôjde k ovulácii s najväčšou pravdepodobnosťou do 48 hodín. Zistenia štúdií sú nasledovné:

 

U niektorých žien nastala ovulácia presne v prvý deň vzostupu LH ( obr.1),

 

 

u iných prišlo k ovulácii v deň najvyššej hladiny LH (obr.2),

 

 

 

 

či dva dni po nameraní vrcholnej hladiny LH (obr.3)

 

 

 

Ojedinele boli zistené aj prípady, kedy medzi nárastom LH a dňom ovulácie ubehlo dokonca až 5-6 dní. (obr.4)

 

Ako sme už v prvej časti tohto príspevku písali, vzostup LH spúšťajúci ovuláciu je medzi jednotlivými ženami extrémne variabilný čo sa týka dĺžky trvania, veľkosti nárastu koncentrácie LH a aj v spôsobe stúpania a klesania tejto hladiny (5,6).

Na záver ešte jedno konštatovanie, ktoré mnohých prekvapí, ale pre zachovanie kompletnosti informácií o LH testoch ho nemôžeme opomenúť. „Pozitívny ovulačný test nie je potvrdením prebehnutia ovulácie“.

Ako už bolo spomínané, prudký nárast hladiny luteinizačného hormónu predstavuje podmienku nevyhnutnú pre to, aby v tele ženy nastala ovulácia – uvoľnenie zrelého oocytu z vaječníka. Pozitívny výsledok ovulačného testu teda znamená, že v tele ženy sa deje hormonálna zmena, ktorá má v ideálnom prípade vyústiť do ovulácie. Ani pozitívny ovulačný test však so 100% spoľahlivosťou nezaručí, že ovulácia skutočne prebehne. Hovorí iba o tom, že telo sa snaží ovuláciu vyvolať. Túto skutočnosť potvrdzujú štúdie, v ktorých bolo zistené, že u malého percenta zdravých žien bol zaznamenaný nárast hladiny LH, avšak ovulácia v danom cykle nenastala. Popísaný bol aj syndróm „neprasknutého folikulu“ u žien, ktoré mali normálne hladiny LH hormónu aj progesterónu, no ovulácia napriek tomu nenastala (7,8).

V dnešnej dobe predstavujú ovulačné testy, ktoré sú cenovo dostupné a užívateľsky príjemné užitočnú pomôcku či už pre páry túžiace po počatí, no určite aj pre tých, ktorí sa počatiu aktuálne vyhýbajú a vďaka výsledku tohto testu získajú ďalšiu cennú informáciu o prebiehajúcom cykle. Vo výsledku im tento test môže dodať väčšiu istotu v prípade, že sú ostatné sledované príznaky nejasné. Pokiaľ všetko v tele ženy prebieha správne, nárast LH je skutočne nasledovaný ovuláciou a dokáže ju časovo predvídať. Na základe uvedených štúdií však nemáme 100% istotu, že po pozitívnom výsledku ovulačného testu skutočne nastane ovulácia. Preto nie je možné používanie ovulačných testov odporučiť ako náhradu metód prirodzeného plánovania rodičovstva, ale skôr ako pomôcku či doplnok k metódam PPR.

Viera Dobrotková, Jozef Predáč

(I. díl)

Odkaz na použitú literatúru:

(5) Park, S. J.; Goldsmith, L. T.; Skurnick, J. H.; Wojtczuk, A.; Weiss, G. Characteristics of the Urinary Luteinizing Hormone Surge in Young Ovulatory Women. Fertil. Steril. 2007, 88 (3), 684–690. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2007.01.045.
(6) Direito, A.; Bailly, S.; Mariani, A.; Ecochard, R. Relationships between the Luteinizing Hormone Surge and Other Characteristics of the Menstrual Cycle in Normally Ovulating Women. Fertil. Steril. 2013, 99 (1), 279–285. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.08.047.
(7) Qublan, H.; Amarin, Z.; Nawasreh, M.; Diab, F.; Malkawi, S.; Al-Ahmad, N.; Balawneh, M. Luteinized Unruptured Follicle Syndrome: Incidence and Recurrence Rate in Infertile Women with Unexplained Infertility Undergoing Intrauterine Insemination. Hum Reprod 2006, 21 (8), 2110–2113. https://doi.org/10.1093/humrep/del113.
(8) Krotz, S.; McKenzie, L. J.; Cisneros, P.; Buster, J.; Amato, P.; Carson, S. Prevalence of Premature Urinary Luteinizing Hormone Surges in Women with Regular Menstrual Cycles and Its Effect on Implantation of Frozen-Thawed Embryos. Fertility and Sterility 2005, 83 (6), 1742–1744. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2004.11.078.