Liga pár páru si tento rok pripomína 30. výročie pôsobenia na Slovensku. Zhodou okolností oslavu tohto výročia začíname vydaním 150. čísla Novín z rodiny LPP.

Noviny z rodiny LPP začali vychádzať pred 30 rokmi v septembri 1992, po prvom kurze symptotermálnej metódy na Slovensku. V tom čase mali názov ZPRÁVY a vydávalo ich ústredie LPP v Československu so sídlom v Kladne. Vznikli ako štvrťročný členský bulletin pre účastníkov kurzov STM, ktoré lektorovali manželia Prentisovci v Čechách  aj na Slovensku. Keďže v tom čase Liga  ešte nemala k dispozícii učebnicu STM (prvé české vydanie knihy Umění přirozeného plánování rodičovství vyšlo až v roku 1995), bulletin prinášal doplňujúce texty k informáciám z kurzov. Obsah bulletinu sa však neobmedzil len na technické informácie, ale už od samého začiatku v ňom boli publikované osobné skúsenosti s praktizovaním STM, články týkajúce sa morálnej stránky intímneho života manželov a aktuality o činnosti LPP (prvé číslo ZPRÁV si môžete prečítať tu).

Aj keď sa 1. januára 1993 Československo rozdelilo na dve krajiny, vzájomná spolupatričnosť a spolupráca medzi českou a slovenskou Ligou nezanikla a nezanikol ani spoločný bulletin. Plynúci čas priniesol viaceré viditeľné zmeny. V apríli 2006 došlo k zmene názvu na Noviny z rodiny LPP, aby bol gramaticky správny v Česku aj na Slovensku. Menil sa jeho vzhľad či periodicita vydávania, ale aj naďalej je to naše spoločné dielo.

Budeme radi, ak si  príspevky českých a slovenských autorov aj naďalej nájdu svojich čitateľov na oboch stranách hraníc, prinesú nové poznatky a tiež  povzbudenie  každému, kto chce žiť neantikoncepčným životným štýlom.

Jozef Predáč