Články

Keď dieťa neprichádza

Na začiatku manželstva sme neočakávali, že aj my sa zaradíme medzi tie páry, ktoré STM nebudú potrebovať na predchádzanie tehotenstvu. […]

Soutěž 2

Tento rok uplynie 45 rokov od apoštolskej cesty sv. Jána Pavla II. do USA. Vtedy vo Washingtone pri slávení svätej omši povzbudil […]

Ako patchwork

Mám rada patchwork. Keď zošívam kúsky látok tak, aby vytvorili nejaký vzor, je to mentálny oddych a neraz aj príležitosť utriediť […]

Väzeň povolania

Vedeli by ste k niekomu priradiť pomenovanie „väzeň povolania“? Vincentín Ondrej Skočík, kňaz slovenského misijného tímu, hovoril, že týmto názvom je […]