Záznam cyklu

Publikujeme záznam, který přišel do poradny LPP. Tazatelka si nebyla jistá, který den začíná vzestup teploty… I. (předovulační) fáze: Je velmi chvályhodné, že tato paní pozoruje hlen hned po ukončení menstruace. […]

Svedomie a pravda

Tento rok si pripomíname 25. výročie encykliky Veritatis splendor – Jas pravdy. V Bratislave sa konala pri tejto príležitosti konferencia s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti. Nestíhala som zachytiť celé bohatstvo myšlienok, ktoré […]

Vplyv liekov na príznaky plodnosti

Prednedávnom nám manželia praktizujúci STM poslali záznam a pýtali sa, či v tomto cykle prebehla ovulácia. Zo sprievodného textu mailu vyberáme: „Teplotný vzostup z nejakého dôvodu nastal, ale viac plodný hlien sme nezaznamenali vôbec […]